Prezenty dla fana samochodów

Przy­wo­łu­jemy wspo­mnie­nia spra­wia­jące przyjemność z jazdy nie­za­leż­nie od stanu licz­nika.

To tylko koszulki, ale jak raj­dowy kom­bi­ne­zon dostar­czają sil­nych, moto­ry­za­cyj­nych emo­cji. Wpro­wa­dzają w wiraże wspo­mnień i tan­kują do pełna pach­nące wyso­ko­ok­ta­nową ety­liną sko­ja­rze­nia.

Każdy detal aero­dy­na­micz­nego sen­ty­mentu pro­jek­tu­jemy ręcz­nie, w Pol­sce, na miej­scu, w naszym malar­skim warsz­ta­cie. Aby nie rdze­wiały, malu­jemy je sta­ran­nie i we wszyst­kich kolo­rach nadwo­zia. Nasi lakier­nicy to praw­dziwi arty­ści w swoim fachu — jedni z naj­bar­dziej pla­stycz­nych auto­mo­bi­li­stów świata. Prze­je­chali wiele dróg i dosko­nale wie­dzą, jak wyra­zić zwią­zek czło­wieka z maszyną. Zwią­zek nie­kiedy trudny, bo pale­nie na dotyk wymaga wie­dzy, gdzie dotknąć.

Dla­tego nasze pro­jekty nie są dla każ­dego. Nie znaj­dziesz u nas stu­nin­go­wa­nej tan­dety. Jedy­nie ory­gi­nalne czę­ści, wier­ność kla­syce i prze­ko­na­nie o ponad­cza­so­wej war­to­ści tech­nicz­nego piękna.

Dla fana samochodów

Koszulka samochód Maluch - Fiat 126p - dla fanów motoryzacji

Koszulka samochód Maluch - Fiat 126p - dla fanów motoryzacji
Koszulka samochód Maluch - Fiat 126p - dla fanów motoryzacji

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

70,75 zł

Cena regularna: 79,00 zł

Najniższa cena: 79,00 zł
 • promocja

Koszulka samochód Fiat 125p "Duży Fiat" - dla fana motoryzacji

Koszulka samochód Fiat 125p "Duży Fiat" - dla fana motoryzacji
Koszulka samochód Fiat 125p "Duży Fiat" - dla fana motoryzacji

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

70,75 zł

Cena regularna: 79,00 zł

Najniższa cena: 79,00 zł
 • promocja

Koszulka samochód Fiat 126p - dla fana motoryzacji

Koszulka samochód Fiat 126p - dla fana motoryzacji
Koszulka samochód Fiat 126p - dla fana motoryzacji

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

70,75 zł

Cena regularna: 79,00 zł

Najniższa cena: 79,00 zł
 • promocja

Koszulka samochód Golf II - dla fana motoryzacji

Koszulka samochód Golf II - dla fana motoryzacji
Koszulka samochód Golf II - dla fana motoryzacji

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

70,75 zł

Cena regularna: 79,00 zł

Najniższa cena: 79,00 zł
 • promocja

Koszulka samochód Ford Mustang - dla fana motoryzacji

Koszulka samochód Ford Mustang - dla fana motoryzacji
Koszulka samochód Ford Mustang - dla fana motoryzacji

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

70,75 zł

Cena regularna: 79,00 zł

Najniższa cena: 79,00 zł
 • promocja

Koszulka samochód Żuk - dla fana motoryzacji

Koszulka samochód Żuk - dla fana motoryzacji
Koszulka samochód Żuk - dla fana motoryzacji

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

70,75 zł

Cena regularna: 79,00 zł

Najniższa cena: 79,00 zł
 • promocja

Koszulka samochód Polonez - dla fana motoryzacji

Koszulka samochód Polonez - dla fana motoryzacji
Koszulka samochód Polonez - dla fana motoryzacji

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

70,75 zł

Cena regularna: 79,00 zł

Najniższa cena: 79,00 zł
 • promocja

Koszulka z autobusem Ikarus 280

Koszulka z autobusem Ikarus 280
Koszulka z autobusem Ikarus 280

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

70,75 zł

Cena regularna: 79,00 zł

Najniższa cena: 79,00 zł
 • promocja

Koszulka autobus Mercedes-Benz Citaro - dla fana autobusów

Koszulka autobus Mercedes-Benz Citaro - dla fana autobusów
Koszulka autobus Mercedes-Benz Citaro - dla fana autobusów

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

70,75 zł

Cena regularna: 79,00 zł

Najniższa cena: 79,00 zł
 • promocja

Koszulka samochód Mały Fiat - dla fana motoryzacji

Koszulka samochód Mały Fiat - dla fana motoryzacji
Koszulka samochód Mały Fiat - dla fana motoryzacji

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

70,75 zł

Cena regularna: 79,00 zł

Najniższa cena: 79,00 zł
 • promocja

Koszulka Straż Pożarna - dla fana straży pożarnej

Koszulka Straż Pożarna - dla fana straży pożarnej
Koszulka Straż Pożarna - dla fana straży pożarnej

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

70,75 zł

Cena regularna: 79,00 zł

Najniższa cena: 79,00 zł
 • promocja

Koszulka samochód VW T3 - dla fana motoryzacji

Koszulka samochód VW T3 - dla fana motoryzacji
Koszulka samochód VW T3 - dla fana motoryzacji

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

70,75 zł

Cena regularna: 79,00 zł

Najniższa cena: 79,00 zł
 • promocja

Koszulka z ciężarówką Scania - dla fana ciężarówek

Koszulka z ciężarówką Scania - dla fana ciężarówek
Koszulka z ciężarówką Scania - dla fana ciężarówek

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

70,75 zł

Cena regularna: 79,00 zł

Najniższa cena: 79,00 zł
 • promocja

Koszulka samochód Trabant - dla fana motoryzacji

Koszulka samochód Trabant - dla fana motoryzacji
Koszulka samochód Trabant - dla fana motoryzacji

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

70,75 zł

Cena regularna: 79,00 zł

Najniższa cena: 79,00 zł
 • promocja

Koszulka samochód Audi S2 - dla fana motoryzacji

Koszulka samochód Audi S2 - dla fana motoryzacji
Koszulka samochód Audi S2 - dla fana motoryzacji

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

70,75 zł

Cena regularna: 79,00 zł

Najniższa cena: 79,00 zł
 • promocja

Koszulka samochód VW T1 - dla fana motoryzacji

Koszulka samochód VW T1 - dla fana motoryzacji
Koszulka samochód VW T1 - dla fana motoryzacji

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

70,75 zł

Cena regularna: 79,00 zł

Najniższa cena: 79,00 zł
 • promocja

Koszulka samochód BMW 3 - dla fana motoryzacji

Koszulka samochód BMW 3 - dla fana motoryzacji
Koszulka samochód BMW 3 - dla fana motoryzacji

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

70,75 zł

Cena regularna: 79,00 zł

Najniższa cena: 79,00 zł
 • promocja

Koszulka samochód Mercedes-Benz - dla fana motoryzacji

Koszulka samochód Mercedes-Benz - dla fana motoryzacji
Koszulka samochód Mercedes-Benz - dla fana motoryzacji

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

70,75 zł

Cena regularna: 79,00 zł

Najniższa cena: 79,00 zł
 • promocja

Koszulka autobus Ogórek - dla fana autobusów

Koszulka autobus Ogórek - dla fana autobusów
Koszulka autobus Ogórek - dla fana autobusów

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

70,75 zł

Cena regularna: 79,00 zł

Najniższa cena: 79,00 zł
 • promocja

Koszulka samochód FSR Tarpan 239D - dla fana motoryzacji

Koszulka samochód FSR Tarpan 239D - dla fana motoryzacji
Koszulka samochód FSR Tarpan 239D - dla fana motoryzacji

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

70,75 zł

Cena regularna: 79,00 zł

Najniższa cena: 79,00 zł
 • promocja

Koszulka samochód Wrangler - dla fana motoryzacji

Koszulka samochód Wrangler - dla fana motoryzacji
Koszulka samochód Wrangler - dla fana motoryzacji

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

70,75 zł

Cena regularna: 79,00 zł

Najniższa cena: 79,00 zł
 • promocja

Koszulka samochód Nysa - dla fana motoryzacji

Koszulka samochód Nysa - dla fana motoryzacji
Koszulka samochód Nysa - dla fana motoryzacji

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

70,75 zł

Cena regularna: 79,00 zł

Najniższa cena: 79,00 zł
 • promocja

Koszulka samochód Warszawa - dla fana motoryzacji

Koszulka samochód Warszawa - dla fana motoryzacji
Koszulka samochód Warszawa - dla fana motoryzacji

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

70,75 zł

Cena regularna: 79,00 zł

Najniższa cena: 79,00 zł
 • promocja

Koszulka samochód Syrena - dla fana motoryzacji

Koszulka samochód Syrena - dla fana motoryzacji
Koszulka samochód Syrena - dla fana motoryzacji

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

70,75 zł

Cena regularna: 79,00 zł

Najniższa cena: 79,00 zł
 • promocja

Bluza z samochodem Fiat 126p – dla fana motoryzacji

Bluza z samochodem Fiat 126p – dla fana motoryzacji
Bluza z samochodem Fiat 126p – dla fana motoryzacji

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

131,15 zł

Cena regularna: 149,00 zł

Najniższa cena: 149,00 zł
 • promocja

Koszulka samochód Fiat Cinquecento - dla fana motoryzacji

Koszulka samochód Fiat Cinquecento - dla fana motoryzacji
Koszulka samochód Fiat Cinquecento - dla fana motoryzacji

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

70,75 zł

Cena regularna: 79,00 zł

Najniższa cena: 79,00 zł
 • promocja

Bluza z samochodem Ford Mustang – dla fana motoryzacji

Bluza z samochodem Ford Mustang – dla fana motoryzacji
Bluza z samochodem Ford Mustang – dla fana motoryzacji

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

131,15 zł

Cena regularna: 149,00 zł

Najniższa cena: 149,00 zł
 • promocja

Bluza z samochodem Maluch – dla fana motoryzacji

Bluza z samochodem Maluch – dla fana motoryzacji
Bluza z samochodem Maluch – dla fana motoryzacji

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

131,15 zł

Cena regularna: 149,00 zł

Najniższa cena: 149,00 zł
 • promocja

Brelok z samochodem Fiat 126p — Maluch

Brelok z samochodem Fiat 126p — Maluch
Brelok z samochodem Fiat 126p — Maluch

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

19,00 zł

szt.

Koszulka z samochodem Volvo P1800 – dla fana motoryzacji

Koszulka z samochodem Volvo P1800 – dla fana motoryzacji
Koszulka z samochodem Volvo P1800 – dla fana motoryzacji

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

70,75 zł

Cena regularna: 79,00 zł

Najniższa cena: 79,00 zł
 • promocja

Koszulka samochód Łada Niva - dla fana motoryzacji

Koszulka samochód Łada Niva - dla fana motoryzacji
Koszulka samochód Łada Niva - dla fana motoryzacji

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

70,75 zł

Cena regularna: 79,00 zł

Najniższa cena: 79,00 zł
 • promocja

Ściereczka Mały Fiat

Ściereczka Mały Fiat
Ściereczka Mały Fiat

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

12,00 zł

szt.

Bluza z samochodem Łada Niva – dla fana motoryzacji

Bluza z samochodem Łada Niva – dla fana motoryzacji
Bluza z samochodem Łada Niva – dla fana motoryzacji

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

131,15 zł

Cena regularna: 149,00 zł

Najniższa cena: 149,00 zł
 • promocja

Bluza z samochodem VW T1 – dla fana motoryzacji

Bluza z samochodem VW T1 – dla fana motoryzacji
Bluza z samochodem VW T1 – dla fana motoryzacji

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

131,15 zł

Cena regularna: 149,00 zł

Najniższa cena: 149,00 zł
 • promocja

Plakat Fiat 126p

Plakat Fiat 126p
Plakat Fiat 126p

Wysyłka w: 7 dni

Cena:

59,00 zł

Prezent dla fana samochodów

Zastanawiasz się, jaki byłby idealny prezent dla fana samochodów? Wiadomo, że za sukcesem prawdziwego mężczyzny stoi… jego samochód. Chyba każdy z nas ma wokół siebie prawdziwego fana samochodów, takiego, który kocha swój pojazd nad życie, mógłby jeździć nim godzinami albo chociaż spędzać z nim jak najwięcej czasu. Są też fani, którzy na swój wymarzony samochód dopiero zbierają… i jedni i drudzy z pewnością ucieszą się z koszulki z motywem swojego czterokołowego przyjaciela!

Klasyczny polski maluch, polonez a może starszy trabant? Tata posiadał niebieską Syrenę, a brat czerwonego Golfa II? Nikiniki.pl oferuje całą gamę pojazdów: od klasycznych fiatów po niezawodne BMW. A może wujek jest wyjątkowym łasuchem i oprócz ciekawej koszulki ucieszyłby się z lekkiego ptasiego mleczka z motywem swojego ukochanego Żuka? Dla bardziej praktycznych polecamy wyjątkowy prezent w postaci paczki, w której znajdzie się: koszulka, kubek oraz torba z wybranym motywem samochodu.

Pomysł na prezent dla dziadka, taty, brata Nie wiesz, co wybrać dla prawdziwego fana samochodu jakim jest Twój tata, dziadek czy brat? Zależy Ci na czymś wyjątkowym, co oddałoby jego charakter? Skorzystaj z podpowiedzi i wybierz upominek dla dziadka, taty i brata. - Wyjątkowy plecak z motywem Golfa II to idealny prezent dla zabieganych, którzy noszą się wygodnie, ale i stylowo. Sprezentuj taki plecak młodszemu bratu a gwarantujemy, że będzie go nosił z dumą!

- Skończyły Ci się pomysły na prezent dla dziadka, a w tym roku chciałbyś zaskoczyć go czymś zupełnie nowym? Odmłódź go o kilka lat i przywołaj jego najpiękniejsze wspomnienia! Być może zanim nauczył się chodzić, jeździł już na traktorze Ursus C-330? Podaruj mu praktyczną ściereczkę do okularów z motywem ukochanego traktoru!

- Męska koszulka z wybranym motywem samochodu sprawdzi się idealnie jako prezent dla taty. Pozostaje tylko wybrać wzór… Być może rok produkcji Fiata 125p zbiega się z rokiem jego urodzenia? A może Waszym pierwszym samochodem był pomarańczowy maluch, którym całą rodziną jeździliście na wakacje? Pokaż tacie, że o nim pamiętasz i sprezentuj mu idealny prezent na urodziny czy Dzień Ojca.

Samochody… nie tylko dla mężczyzn. To uczucie, gdy grasz z żoną w grę polegającą na odgadywaniu marek samochodów i ona jest lepsza od Ciebie... i choć nigdy tego nie przyznasz - imponuje Ci jak mało kto. Doceń jej wiedzę zakupując dla niej idealny prezent z ukochanym motywem samochodu! W młodości była hipiską jeżdżącą na wakacje starym Ogórkiem? Paczka prezentowa, w której znajdzie się damska koszulka, kubek oraz torba bawełniana z Ogórkiem ucieszą ją, a Ty okażesz się wrażliwym mężem, który dba o jej wspomnienia!


Sklep nikiniki.pl | ul. Aleksandra Ostrowskiego 13C, 53-238 Wrocław, woj. dolnośląskie | telefon: 71 333 07 01, e-mail: biuro@orfin.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium